Mattplattor - Textilplattor 50x50 cm och heltäckningsmatta online logotyp
Dammsug alltid noggrant före läggning. Använd dubbelhäftande mattejp. Applicera tejpen med (skydspappen kvar) i mitten av varje mattplatta. Skär alltid från baksidan av mattplattan. När mattplattorna är kapade och ligger på plats lyfter du dem rad för rad och drar bort skyddspapperet från tejpen.

Lägginstruktioner

Instruktioner för att lägga mattplattor.

1. Förberedelser

• Dammsug platsen noggrant före läggning.
• I mindre rum, upp till ca 10 m² behövs ingen tejp, då kan du löslägga plattorna enligt nedanstående beskrivningar, förutom tejpningen.
• Använd dubbelhäftande mattejp.
• Applicera tejpen med (skydspappen kvar) i mitten av varje mattplatta.
• Tips: flytta allt som står på golvet till en sida av rummet och börja läggningen för att sedan flytta tillbaka på de lagda mattplattorna.

2. Påbörja läggning

• Låt skyddspappen sitta kvar på tejpen tills dess att du har lagt och skurit till alla mattor.
• För att få korrekt storlek på den första eller sista plattan, lägg in plattan med baksidan upp, under nästa. Märk och skär, då blir måttet korrekt när du vänder plattan.

3. Tillskärning

  • Om mattplattan har bitumen-baksida (vanligast förekommande) är det bäst att skära 2-3 ggr och sedan bryta av mattan. Skär alltid från baksidan.
  • På bilden läggs mattplattorna ”schackmönstrat”. De flesta kvaliteter är också lämpliga för läggning i en enda riktning. Läggningen är alltid densamma.
  • Tips: Doppa knivbladet i t.ex tvållösning så går det lättare att skära på baksidan av mattplattorna.

4. Avslutning

  • När samtliga mattplattor är korrekt kapade och ligger på plats lyfter du dem rad för rad och drar bort skyddspapperet från tejpen.
  • Nu är golvet färdigt att gå på!
  • När golvet är nylagt kan skarvarna mellan plattorna synas eftersom luggen inte lagt sig. Detta är helt naturligt och kommer med tiden att försvinna.
  • Tips: Se till att Ni har någon mattplatta i reserv för framtida eventuella olyckor. En mattplatta är enkel att byta, dra bort den gamla, applicera ny tejp och ersätt.