Mattplattor - Textilplattor 50x50 cm och heltäckningsmatta online logotyp

Integritetspolicy

På följande sidor informerar vi om vår sekretesspolicy samt förklarar vilka uppgifter som samlas in från dig på vår hemsida. Inga uppgifter kommer att säljas vidare till tredje part.

Personuppgiftsansvarig :

Interiörhuset i Umeå AB (Org nr556473-6634) är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter när det gäller köp på https://www.mattplattor.se/

Personuppgifter vi samlar vi in om dig

Syftet för behandling av dina personuppgifter hos Interiörhuset i Umeå AB är:

Kunna göra köp på Mattplattor.se

Behandlingar som utförs

  • Leverans (inklusive avisering och kontakter rörande leveransen).
  • Identifikation och ålderskontroll.
  • Hantering av betalning (inklusive analys av möjliga betallösningar vilket kan innefatta en kontroll gentemot betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar från Klarna)
  • Hantering av reklamations- och garantiärenden

Kategorier av personuppgifter

  • Namn.
  • Personnummer.
  • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).
  • Betalningshistorik.
  • Betalningsinformation.
  • Köpinformation (t.ex. vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till en annan adress).

Laglig grund: Fullgörande av köpeavtalet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet

Mottagare av uppgifter där mottagaren är personuppgiftsbiträde

För att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner.

Om det görs en beställning på en vara som skickas direkt från leverantören så kommer Mattplattor att skicka över de uppgifter som behövs för att kunna slutföra och fullgöra en beställning från leverantören.

Mottagare av uppgifter där mottagaren är självständig personuppgiftsansvarig

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:

1) Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.

2) Företag som erbjuder betallösningar. I vårt fall Klarna. De samlar personuppgifter om dig i samband med betalning. Klarna är således personuppgiftsansvarig för sådana personuppgifter enligt   Klarnas villkor

3) Företag som fraktar dina varor till dig

Lagringsperiod

Vi sparar bara personuppgifter så länge som det är nödvändigt, därefter raderas de.

Dina rättigheter

Rätt till rättelse: Du har rätt att begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering: Du har rätt till att få dina uppgifter raderade, vi kommer då att plocka bort alla personuppgifter som vi inte har något legalt krav att spara.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Vi kommer att informera dig om begränsningen av behandling av personuppgifter upphör.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling:

Berättigat intresse: Du har rätt att invända mot behandlingar som stödjer sig på ett berättigat intresse som vi har om du har personliga skäl som rör situationen. Vi får dock fortsätta behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger ditt integritetsintresse.

Återkallelse av samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ditt lämnade samtycke. Vi kommer i så fall inte att fortsätta samla in nya uppgifter för ändamål som baserades på ditt samtycke. Vi har dock rätt att fortsätta behandla redan insamlade uppgifter i enlighet med det lämnande samtycket, men vi kommer inte komplettera eller uppdatera dessa uppgifter. Om det inte finns någon annan laglig grund som gör att vi behöver spara uppgifterna kommer vi att radera dem.

 

 

Cookies

Vad är cookies? Cookies är små textfiler som sparas på din dator och som sparar vissa inställningar och data för datautbyte med vårt system via din webbläsare.

Vilka cookies används hos oss?

De flesta av de cookies vi använder raderas åter automatiskt från din dator när du stänger din webbläsare (sessionens slut). Därför kallas de även för sessionscookies. Sessionscookies behövs exempelvis för att man ska kunna erbjuda varukorg-funktionen på flera sidor. Därutöver använder vi även cookies som stannar kvar på din dator. Vid nästa besök registreras automatiskt att du redan besökt oss tidigare och vilka inmatningar och inställningar du föredrar.

Hur kan du förhindra att cookies sparas?

Du kan ställa in din webbläsare så att lagring av cookies endast accepteras när du samtycker och på så sätt med framtida verkan förhindra att cookies sparas på din dator.

Webbanalys

För att ständigt förbättra och optimera vårt erbjudande använder vi så kallad spårningsteknik. För detta ändamål använder vi tjänster från Google Analytics

Google Analytics

Google Analytics är ett verktyg för webbanalys, som tillhandahålls av Google. Google Analytics möjliggör för oss att samla in och analysera data. Vi använder Google Analytics för ta emot information om hur användare hittar vår Webbsida och hur de använder den. Google Analytics hjälper oss att förbättra vår Webbsida och säkerställa att vår Webbsida möter användarnas behov.

Google Analytics ger oss tillgång till anonym information beträffande antal besökare på Webbsidan samt vilka sidor de besöker. Vi lämnar inte ut någon personlig identifierbar information från cookie användningen till tredje part. Den enda information som lämnas ut är information som inte kan kopplas till enskilda användare utan kan exempelvis avse antalet besökare kopplade till en viss reklamkampanj. Den tid som cookien lagras varierar från några dagar till ett drygt år, beroende på hur ofta användaren besöker vår Webbsida.